706 S Main, Kemp, TX 75143 – 14491909 - Jeff Hahn - 0499876